Najzvláštnejšie zvyky sveta

0
2077

Ľudská schopnosť vytvárať si zvyky a tradície nás oddeľuje od zvieracej ríše. Spoločnosť ako ju poznáme dnes sa menila dlhé storočia a stále sa vyvíja. Zvyky jednotlivých krajín sú dané vplyvom historických okolností a môžu sa meniť v závislosti od konkrétnej oblasti. My sme pozbierali zvyklosti z rôznych kútov sveta a vám prinášame osem najzvláštnejších.

Nicaragua: nepoužívajte ukazovák!

Gestá rúk sa môžu odlišovať v rozličných krajinách, no Nicaragua tento zvyk povýšila na úplne inú úroveň. Veď na čo si zbytočne namáhať ruky, Keď vám na ukazovanie stačia pery?
Áno, pery! Obyvatelia tohto štátu používajú na ukazovanie ústa. Najčastejšie tak činia v konverzácii, keď potrebujú ukázať určitým smerom.

Latinská Amerika: toaletný papier patrí do koša

Je to nepríjemné a nehygienické, ale väčšina krajín Latinskej Ameriky, po použití, hádže toaletný papier do odpadkového koša, ktorý je umiestnený pri záchodovej mise.
Tento nepríjemný zvyk má však  racionálne opodstatnenie – kanalizačný systém v tejto oblasti nie je dokonalý a toalety nie sú uspôsobené na splachovanie papiera. Spláchnutý toaletný papier by tak mohol narobiť viac škody ako úžitku.

Grécko: opľujte nevestu

Tento zvyk bol spopularizovaný v roku 2002, vo filme Moja Tučná Grécka Svadba. Pľutie má v gréckej kultúre významný zmysel, nakoľko prináša šťastie a odháňa diabla.
Našťastie, dnes už od vás nikto nevyžaduje aby ste kohokoľvek opľuli, zvyk má viac symbolickú podobu.
Gréci praktizujú túto tradíciu aj pri iných príležitostiach, ako je napríklad krstenie novorodenca alebo počas bežnej komunikácia.

Rusko: 12.10. ako deň počatia
Mnoho štátov, v posledných rokov bojuje s nízkou pôrodnosťou a starnutím obyvateľstva. Rusko sa snaží tento problém riešiť po svojom. Ministerstvo zaviedlo deň, počas ktorého dostanú obyvatelia pracovné voľno na to, aby mohli prevádzkovať sexuálny akt. Rodičia, ktorých dieťa sa narodí presne 9 mesiacov po tomto dni, dostanú špeciálnu cenu za prispievanie ku obnove populácie v Rusku.

Dánsko: pofľakovanie sa na cintoríne

Cintoríny sú, v mnohých krajinách, vnímané ako temné a strašidelné miesta. Mladý ľudia v Dánsku to však vidia inak, zatiaľ čo obyvatelia väčšiny krajín sa stretávajú v parkoch či baroch, dánska populácia  si vyberá menej tradičné miesto – cintorín. Tento fakt vysvetľujú tým, že sa cítia dobre v obklopení toľkých ľudí, nezáležiac na tom, že väčšina z nich je už niekoľko rokov mŕtva.

Japonsko: sŕkanie ako prejav úcty

Väčšina krajín považuje hlasnú konzumáciu jedla či nápojov za neslušnú. Japonsko, práve naopak, vníma hlasné sŕkanie ako vyjadrenie, že dané jedlo vám chutí. Toto pravidlo platí najmä pri konzumácii klasickej rezancovej polievky. Niektorí vedci dokonca tvrdia, že sŕkaním vpúšťate vzduch do ústnej dutiny a tým zvýrazňujete chuť jedla.

Nigéria: kľačanie na kolenách ako znak úcty

Členovia najrozšírenejšej etnickej skupiny v Nigérii Yorubovia, majú svojský spôsob ako si uctiť starších. Ak členka (toto pravidlo platí IBA pre ženy) skupiny Yoruba stretne staršieho človeka, musí padnúť na kolená ako znak pozdravu. Nezáleží na tom, či sa daná žena nachádza doma alebo na ulici a taktiež nikto neberie ohľad na to, či stretla jedného alebo dvadsiatich starších v jeden deň.

Srí Lanka, India a časti Afriky: používanie ľavej ruky ako prejav neslušnosti

Tento zvyk dáva naozaj zmysel a možno by sa uchytil aj v našich končinách. Obyvatelia týchto častí sveta považujú použitie ľavej ruky za neslušné. Na základe predpokladu, že ľavá ruka je používaná na očistenie sa po vykonaní potreby, sú ľudia žijúci v týchto končinách povinný použiť pravú ruku na jedenie, zdravenie či podávanie peňazí.