Spôsoby financovania vášho bývania

0
1438

Chcete sa osamostatniť? Vymeniť starý byt za novší, väčší, lepší? Ak nie ste s tých šťastne narodených a na vlastné bývanie si musíte zarobiť, ponúkame vám jednoduchý prehľad spôsobov financovania.

Hypotekárny úver

Hypotéka je špeciálny typ úveru, ktorý ponúkajú banky na riešenie bytovej otázky zákazníka. Preto je možné tento typ úveru použiť iba na kúpu domu, bytu, na výstavbu či iné stavebné úpravy, alebo na splatenie iných úverov, ktoré boli v minulosti použité na kúpu nehnuteľnosti. Hypotéku teda musíme zabezpečiť kúpou nehnuteľnosti. V prípade že je zabezpečenie nedostatočné, banka môže požadovať aj ručiteľa. Nakoľko v prípade hypotekárneho úveru ručíte nehnuteľnosťou, tento typ úveru má pomerne nízke úročenie v porovnaní so spotrebným úverom.
Zásady poskytovania hypotekárneho úveru
Každá banka ponúka rozdielne podmienky splatenia, rôznu výšku úrokov a riadi sa vlastnými pravidlami. No pri poskytovaní hypoték platia tieto zásady pre všetky bankové subjekty rovnako:
*zmluvnosť – musí byť uzatvorená úverová zmluva
*účelovosť – banka kontroluje dodržanie účelu, teda kúpu alebo investovanie do domu, bytu, chalupy a pod.
*úročnosť – výška úroku musí byť uvedená v úverovej zmluvy
*termínovanosť – dodržanie stanovených termínov na mesačnú splátku
*návratnosť – banka sa musí uistiť, že ste schopný splácať úver ako je dohodnuté v úverovej zmluve
*efektívnosť – zisk pre banku (banka nadobúda zisk z úrokov, ktoré platíte)
*bezpečnosť pre banku – ručenie prostredníctvom majetku, alebo treťou osobou (ručiteľom)

Stavebné sporenie

Ide o produkt, ktorý spája sporenie prostriedkov na bývanie s poskytnutím výhodného úveru. Klient si časť sumy našetrí sám a o časť požiada banku, prostredníctvom úveru.
Táto možnosť je ideálna pre ľudí s priemerným príjmom.
Stavebné sporenie prechádza dvoma fázami:
1. fáza sporenia – ide o obdobie, počas ktorého klient pravidelne alebo mimoriadne prispieva určitou sumou na svoj účet stavebného sporenia. Ku spomínaným vkladom je následne prirátaná štátna prémia a úroky. V momente keď našetríte požadovanú sumu, ktorá je uvedená vo vašej zmluve, môžete požiadať o úver alebo pokračovať v sporení.
2. fáza stavebného úveru – jedná sa o obdobie, v ktorom klient spláca poskytnutý úver za vopred dohodnutých podmienok. V tejto fáze vystupujete ako dlžník stavebnej sporiteľne. Dĺžka doby splácania závisí od výšky splátok a zvolenej tarify, no zväčša sa pohybuje od troch do dvadsiatich rokov.

Podpora zo štátneho fondu rozvoja bývania

Štátny fond rozvoja bývania bol zriadený Zákonom NRSR, na pomoc pri rozširovaní či zveľaďovaní bytového fondu.
O podporu zo štátneho fondu rozvoja bývania môžete požiadať každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky:
*žiadateľ má vlastné prostriedky vo výške 20% z požadovanej sumy
*žiadateľ musí byť schopný dodržať termíny splatenia úveru