Akí sú ľudia, ktorí milujú cestovanie?

0
1506

Ľudia, ktorí radi a často cestujú bývajú otvorení, tvoriví a dobrodruhovia. Rok má 52 víkendov, čo je asi 100 dní, kedy má väčšina z nás možnosť vypadnúť z pracovného kolotoča. Je to skvelá príležitosť na cestovanie – objavovať nové miesta, krajiny, ale pokojne aj druhý koniec mesta. Na výletoch sa nielen uvoľníme a otvoríme sa novým ideológiám, kultúram a zvykom, ale stávame sa aj múdrejšími a úspešnejšími. Tieto schopnosti sa však nedajú naučiť v škole. Pozrime sa na ne zbližša.

SÚ DOBRODRUHOVIA

Cestovanie je najmä o spoznávaní nových miest, stretávaní nových ľudí, nadobúdaní nových zážitkov. Čím viac cestujete, tým to máte radšej.

SÚ EMPATICKÍ

Silný zmysel pre empatiu plynie z rôznorodosti zážitkov, kultúr a ľudí, ktorých spoznávajú. Na cestách bývajú aj svedkami ohromnej chudoby, všade nežijú ľudia iba v blahobyte. Zdieľajú príbehy s inými cestujúcimi ako aj domácimi. Pri dlhodobejších pobytoch často vypomáhajú s jednoduchými prácami. Pozerajú sa na svet z iného uhla.

SÚ ZVEDAVÍ A RADI SPOZNÁVAJÚ NOVÉ VECI

Počas cestovania z miesta na miesto a počas stretávania nových ľudí sa stále učia niečo nové. Preto sú veľmi zvedaví, všetko ich zaujíma a radi spoznávajú a osvojujú si nové zvyky iných kultúr a rôzne nové zručnosti.

NEBRÁNIA SA ZMENE

Zmena je štýl ich života, sprevádza ich nepretržite – nové miesta, nové prostredie, noví ľudia, nové skúsenosti, nové jazyky, iné jedlá, spôsoby života. Naučili sa zmeny vítať s radosťou a očakávajú ich. Keď sa zoznámia s novými ľuďmi, vedia, že každý z nich má svoje vlastné zmýšľanie a pravdepodobne s nimi neostanú navždy. Zmena je život,  život je zmena.

MAJÚ VYŠŠIE SEBAVEDOMIE

Alebo skôr sebauvedomenie, ktoré plynie z poznania a uvedomenia si vlastnej osobnosti a povahy. To ich učí lepšie chápať samého seba a to, ako ich chápu iní. Je to zároveň prvý krok ako rozvíjať EQ (emocionálny kvocient) a to sa formuje skrz zážitky.

MAJÚ ROZVINUTEJŠIU SEBAÚCTU

Počas cestovania sa často pohybujú mimo zóny pohodlia. Hovoria s cudzincami, spia v neznámych ubytovniach, kujú cestovné plány za chodu. Prekonávajú výzvy ako ukradnutá, resp. stratená batožina, peniaze. V krízových situáciách odhalíte svoje silné, ale aj slabé stránky. Všetky tieto skúsenosti im umožňujú viac veriť vo vlastné schopnosti, že zvládnu prekonať akékoľvek prekážky. Sú si vedomí vlastnej zodpovednosti za všetko, čo robia – kam cestujú, ako, ľudia s ktorými trávia čas… A vďaka tomu rastie sebaúcta a rešpekt k samému sebe.

SÚ VĎAČNÍ

Vďačnosť je základom docenenia a uznania. Často vidia chudobu, nemorálnosť a uvedomujú si čo majú. Vďaka tomu sú vďační za to, čo predtým brali ako niečo, čo je bežné. Plný tanier jedla, možnosť cestovať, rodina, priatelia, domov, to nie je samozrejmosť. To všetko sa naučili oveľa viac vážiť.