Veľkokapacitné smart batériové úložiská brAIn by FUERGY s návratnosťou už od 2,4 roka

0
810
Veľkokapacitné smart batériové úložiská brAIn by FUERGY s návratnosťou už od 2,4 roka

FUERGY je slovenská technologická spoločnosť ponúkajúca plne automatizované riešenia na riadenie výroby a spotreby elektrickej energie. Medzi jej vlajkové produkty určené pre väčších odberateľov, ako sú napríklad výrobné podniky, logistické sklady alebo nákupné centrá patria smart batériové úložisko brAIn a softvérové riešenie flexibilita brAIn na reguláciu výkonu prevádzkovaných technológií a zdrojov energie. Riešenia od FUERGY už úspešne využívajú aj také spoločnosti ako Železiarne Podbrezová alebo Národný futbalový štadión.

Spoločnosť FUERGY, ktorá stojí za inštaláciou vôbec prvého veľkokapacitného smart batériového úložiska na Slovensku, nedávno získala 16 mil. investíciu, s ktorou plánuje expandovať aj do susedného Česka a Poľska.

Energetika a úspory novej generácie

Riešenia FUERGY sú založené na princípe poskytovania necertifikovaných podporných služieb. Podporné služby nakupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy s cieľom kontinuálne sa vysporiadavať s prebytkom alebo nedostatkom elektrickej energie v sústave a zabezpečovať tak kvalitu dodávky elektriny a stabilitu sústavy. Bežne tieto služby poskytujú prevažne fosílne zdroje, ktoré si s prevádzkovateľom sústavy zazmluvnia svoju disponibilitu a certifikujú sa.

Vďaka technológii od FUERGY a správne načasovanou výrobou a spotrebou energie dokážu rovnakú službu poskytovať aj batériové úložiská, energeticky náročné zariadenia alebo rôzne typy zdrojov energie inštalované priamo u zákazníkov FUERGY. Na rozdiel od tradičných fosílnych poskytovateľov sú však takéto služby lacnejšie, rýchlejšie a hlavne bezemisné. Poskytujú ich vtedy, keď môžu a nie je potrebné aby boli technológie k neustálej dispozícii.  

Finančný efekt z poskytovania necertifikovaných podporných služieb sa vo forme success fee delí medzi všetky zúčastnené strany podľa vopred dohodnutých podmienok. Svoj podiel na efekte majú aj majitelia technológií riadených systémom FUERGY, ktorí si ním kompenzujú svoje celkové náklady na elektrickú energiu a dosahujú tak bezkonkurenčné úspory. 

Webová aplikácia pre zákazníkov FUERGY s online prehľadom o výrobe a spotrebe energie, ako aj o dosiahnutých úsporáchVeľkokapacitné smart batériové úložiská brAIn by FUERGY s návratnosťou už od 2,4 roka

Automatizované a prediktívne riešenia

Jadrom FUERGY riešení je vlastný softvér, ktorý pracuje s množstvom historických a online dát, neustále monitoruje situáciu v prenosovej sústave a vďaka integrovanej umelej inteligencii dokáže lepšie predvídať, ako sa bude sústava správať. 

Zjednodušene povedané, pri prebytku energie v sieti softvér vyšle signál nabíjať batérie, zvýšiť výkon prevádzkovaných zariadení a znížiť výkon zdrojov, zatiaľ čo v čase nedostatku energie v sieti robí presný opak. Energetická optimalizácia je v plne automatickom režime znamená to, že čo kedysi zastrešovalo celé energetické oddelenie dnes zvládne jeden systém. 

Čím sa stáva dostupnou aj pre firmy, ktoré si takéto samostatné oddelenie doteraz dovoliť nemohli.