Ženy za volantom. Sú naozaj horšie ako muži?

0
1501

Štýl a spôsob vedenia motorového vozidla je vo všeobecnosti odlišný, a to nie len, u zástancov opačných pohlaví ale líši sa aj od jednotlivca ku jednotlivcovi.  Napriek tomu vieme pozorovať určité charakteristická črty pri šoférovaní ženy a muža.
Mnohé štatistiky tvrdia, že ženy sú menej schopné ako vodičky. Naozaj to tak je?

Ženy – horšie vodičky ako muži?

Výskum vedcov z istej Londýnskej univerzity ukazuje, že ženy sú naozaj menej zdatné v šoférovaní a muži majú navrch najmä v oblasti orientácie v novom prostredí.
Iná štatistika, tentokrát z Michigenskej univerzity, taktiež potvrdzuje známy stereotyp. Na základe podrobného prehľadu 6 a pol milióna dopravných nehôd medzi rokmi 1998 a 2007, odborníci dokazujú, že ženy majú pomerne často problém vykonať rozhodnutie na križovatkách. Celkovo bolo ženami spôsobených 68,1 % nehôd v danom období a to aj napriek tomu, že strávili za volantom menej času ako muži. Výsledky toho istého výskumu potvrdzujú, že je o 30 % vyššia šanca že sa zrazia dve ženy ako dvaja muži.

Muži – horší vodiči ako ženy?

Výška poistky za motorové vozidle je zväčša vyššia pre mužské pokolenie, ale prečo je to tak keď predošlé výskumy jasne dokazujú, že ženy sú v šoférovaní menej zdatné?
Odpoveď je veľmi jednoduchá a úplne neprekvapujúca – nehody u mužov sú väčšinou závažnejšie a často vedú ku úplnému zničeniu auta a tým pádom navýšeniu nákladov na jeho následnú opravu.
Zatiaľ čo u žien ide o malé škrabance spôsobené nesprávnym parkovaním, čo podporuje výsledky predošlých výskumov.
Na základe iných štatistík, muži si vo všeobecnosti kupujú rýchlejšie autá a viac riskujú a tým je spôsobený aj fakt, že si odnesú pokutu častejšie ako ženy. Najčastejšie sa jedná o pokutu za prekročenie rýchlosti. Podobné výskumy sa opakujú rok čo rok, a aj napriek tomu že rozdiely medzi pohlaviami sa neustále zmenšujú, vedci tvrdia – muži sú rýchli a preto môžu byť nebezpečný a ženy sú pomalé, čo však ešte nezaručuje bezpečnosť pri jazde.

Ako to teda je?

Stereotypy o ženách ako horších vodičkám sa tradujú niekoľko desiatok rokov. Odpoveď na to, kto je reálne horším vodičom sa hľadá iba ťažko. Všetko závisí od uhľa pohľadu. Pomalá a neistá jazda môže byť rovnako nebezpečná ako rýchla a neohľaduplná. Faktom však ostáva, čím nižšou rýchlosťou idete, tým je aj nižšia šanca fatálneho zranenia či úmrtia. V tomto prípade sú ženy lepšími vodičkami. No ak by sme sa pozreli na výsledky spomínaných štatistík nehodovosti, môžeme jednoznačne určiť mužov za lepších šoférov. Je to teda naozaj iba o uhle pohľadu a každopádne, ak sa už aj nejaká nehoda prihodí, je dôležité že sú všetci zúčastnený v poriadku a nie to, kto je vinníkom.
Preto vám prajeme mnoho šťastných a bezpečných kilometrov, nezáležiac na pohlaví ?