Ako správne vytvoriť rozpočet

0
2076

Chcete našetriť na nové auto, dovolenku či si vytvoriť železnú rezervu a nedarí sa vám? Problém môže tkvieť v nesprávne vytvorenom rozpočte. Ak nemáme prehľad kam odchádzajú naše financie, ťažko nájdeme spôsob ako ušetriť. Pre každého, kto chce mať svoje peňažné prostriedky pod kontrolou, ponúkame jednoduchý návod ako si správne vytvoriť rozpočet. Týchto 6 krokov vám pomôže splniť vaše finančné plány.

 1. Zaznamenať si príjem/príjmy
  Prvým krokom pri tvorbe rozpočtu je uvedomenie si, aký je mesačný finančný tok domácnosti alebo jednotlivca. Nezabúdajte že uvedený príjem musíte „odľahčiť“ o pravidelné mesačné výdavky, ako sú výdavky na jedlo, nájom, energie či internet, mobil a podobne.
  Finálna hodnota, po odpočítaní všetkých nákladov, sa rovná čistému príjmu domácnosti či jednotlivca a s týmto číslom budeme pracovať v nasledujúcich krokoch.

TIP: ak máte hobby v ktorom ste dobrý, aj toto môže byť cesta ku vedľajšiemu príjmu. Takýto extra príjem môže byť obzvlášť užitočný v prípade straty zamestnania.

 1. Zaznamenať si výdavky
  Je veľmi nápomocné vytvoriť si kategórie všetkých výdavkov, napríklad – jedlo, zábava, účty… Toto vám pomôže urobiť potrebné zmeny a takisto uvidíte, na ktoré položky míňate najviac a kde by ste vedeli ušetriť.
  Začnite zoznamom všetkých výdavkov, ktoré neskôr upracete do jednotlivých kategórií. Následne si vytvorte zoznam pohyblivých výdavkov – tých, ktoré sa môžu meniť každý mesiac.

TIP: zapisujte si všetky výdavky hneď po tom, ako vykonáte platbu. Najlepšou voľbou je mobilná aplikácia.

 1. Určiť si ciele
  Ešte pred tým, ako sa pustíte do analýzy všetkých príjmov a výdavkov, urobte si zoznam vašich finančných cieľov. Tieto ciele by mali byť krátkodobé – kratšie ako jeden rok, a dlhodobé – odkladanie do dôchodku, zabezpečenie rodiny v prípade núdze…
  Vaše finančné plány sa môžu prispôsobovať a meniť, no v prípade šetrenia je vhodné mať motiváciu a usporiadať si priority.
 2. Spraviť plán
  Tu prichádza tá zábavná časť. Za pomoci všetkých informácii, ktoré ste v predošlých krokoch získali, môžete jednoduchšie predvídať. Ak máte zaznamenané vaše príjmy a výdavky, mali by ste byť schopný zostaviť finančný plán.
  V tejto etape robíme úpravy jednotlivých kategórii.
 3. Začať konať podľa plánu
  Ak už raz máte rozpočet dokončený a zaznamenaný celý finančný tok, môžete prejsť k samotnému šetreniu.
  V tejto časti si môžete rozdeliť výdavky na nevyhnutné a voliteľné. V kategórii voliteľných výdavkov, máme množstvo príležitostí na šetrenie.

TIP: malé úspory môžu v končenom dôsledku viesť ku výraznej sume. Neprehliadajte preto položky iba preto, že nestoja až tak veľa. Možno práve zmena prístupu vám pomôže na ceste ku splneniu vašich finančných plánov.

 1. Pravidelná kontrola vytvoreného rozpočtu
  Fakt že rozpočet je hotový, neznamená že tu vaša práca končí. Je veľmi dôležité pravidelne kontrolovať či dodržiavate všetky jeho body. Aj samotné položky sa môžu časom meniť a výška príjmov/výdavkov je takisto flexibilná.