Vymáhanie pohľadávok v 21. storočí

0
1984

Pri termíne „vymáhanie pohľadávok“, sa mnohým určite vybavia viaceré nepríjemné asociácie, pričom pri nich dominuje skôr negatívny postoj. Násilný a nútený prístup vymáhacích spoločností sú záležitosťou výlučne minulých období, no zažité názory sa v obyvateľstve menia postupne a pomerne neľahko.

V tomto článku by sme Vám práve preto chceli priblížiť skutočnú aktuálnu situáciu spojenú s vymáhaním pohľadávok na Slovensku a priblížiť, kto sú takzvaní „vymáhači“ v súčasnej dobe.

Pri faktúrach, ktoré fyzická či právnická osoba odmieta splatiť niekoľko týždňov až mesiacov, je jednoznačne nutné začať vo veci konať. Žiadny podnikateľ si nemôže dovoliť nechať premlčať svoje pohľadávky a  umožniť dlžníkom využívať ich služby alebo tovar bez kompenzačnej protihodnoty. Práve v týchto chvíľach sa veritelia začnú obracať na odbornú pomoc, čo je pravdepodobnejšie aj dôvod, prečo čítate tento článok.  Ak však chceme hovoriť o odbornej pomoci, tá v minulých desaťročiach priveľmi odborná nebola.

V  deväťdesiatych rokoch, keď zákony a právo boli na dlžníkov, či ich vinníkov krátke, vo veľkom fungovali klasickí násilní vymáhači, ktorí sa neštítili rôznych ohavností v záujme vymoženia majetku. Neskôr, na začiatku druhého tisícročia, sa od fyzickej konfrontácie upustilo a vymáhanie fungovalo na princípe strachu a zastrašovania. Nezriedkavými boli telefonáty neskoro večer, či v skorých ranných hodinách. Medzi časté patrili aj osobné návštevy dlžníkov v práci či na súkromnom pozemku osobami, ktoré mali vyvolať v dlžníkoch strach.

Moderná doba, v ktorej dnes žijeme, je našťastie úplným opakom týchto nešťastných vymáhacích stratégií. Aktuálne postupy sa v priebehu rokov ukázali ako výhodnejšou a efektívnejšou možnosťou vymáhania dlhov so zachovaním si ľudskej tváre. Zákony a legislatíva sú na strane veriteľov a  vymáhacích spoločností. Z tohto dôvodu je aj riešenie celej situácie v oveľa slušnejšej a kultivovanejšej rovine, ako sa na modernú vyspelú spoločnosť patrí.

V záujme oboch strán, je spor riešený v čo najkľudnejších podmienkach a splatenie dlhu alebo splátkové kalendáre sú dohodnuté s prihliadaním na obe strany. Je dôležité aby dlžník svojmu veriteľovi splatil celú časť nesplateného dlhu, aj keby to malo trvať dlhší čas. Nemá zmysel vymôcť 30% ihneď, pokiaľ by to malo viesť k úpadku dlžníka, ako 100% za určitý dlhší čas (napr. rok).

Naša spoločnosť si zakladá predovšetkým  na obchodno-právnych sporoch,  kde všetky záležitosti riešime súdnou cestou za pomoci našich partnerských advokátskych kancelárií, ktorých poradenstvo, služby a poplatky zastrešujeme výlučne my a Vy nemáte žiadne dodatočné náklady.

Zastupovanie advokátom garantuje prvotriedny a profesionálny prístup na úrovni, čo je najpodstatnejší rozdiel vymáhania pohľadávok oproti predchádzajúcim dekádam.

Takisto aj často spomínané mimosúdne vymáhanie pohľadávok aktuálne nie je priveľmi účinné. Mimosúdne vymáhanie pohľadávok môže vyzerať na prvý pohľad ako lepší a mierumilovnejší postup, opak je však pravdou. Spoločnosti, ktoré sa zameriavajú výlučne na mimosúdne vymáhanie pohľadávok mnohokrát využívajú zastaralé spôsoby a techniky, kde zahlcujú dlžníka množstvom textových správ, telefonátov (aj keď už obyčajne v pracovných hodinách), pričom tu ich iniciatíva po pár nevydarených mesiacoch končí. Tieto spoločnosti taktiež fungujú na princípe zastrašovania a nátlaku, kedy sa snažia dosiahnuť, aby sa dlžník zľakol, a iba zo strachu sa rozhodne vyplatiť dlžnú čiastku ešte pred podaním žaloby na súd. Porovnávacie štúdie však zistili, že takéto spôsoby, a to aj svojou efektivitou, nepatria do modernej doby vymáhania pohľadávok. Dôležitou informáciou, ktorá nesmie byť opomenutá pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok je, že dané postupy spravidla fungujú iba pri veľmi nízkych pohľadávkach (spravidla do 500,- Eur). Jednoznačne najúspešnejšou preukázanou alternatívou pre veriteľa je súdne vymáhanie pohľadávok s pomocou vymáhacej spoločnosti alebo advokáta.

Ubezpečte sa, že jednáte so spoločnosťou ktorá koná profesionálne a nepoužíva žiadne výhražné alebo nelegálne praktiky, ktoré by neboli ani vo Vašom záujme a mohli by poškodiť Vaše dobré meno. Ak si nie ste istí efektivitou, účinnosťou a správnosťou postupov jednotlivých vymáhacích spoločností, vždy si môžete zistiť recenzie ich klientov prostredníctvom internetových vyhľadávačov (napr. Google, Bing…), ktoré poskytujú relevantný pohľad na ich vlastné skúsenosti s jednotlivými spoločnosťami.

Na záver by sme preto chceli poopraviť obraz o „zlých vymáhačoch“. Trestné a násilné praktiky sú síce záležitosťou minulého storočia, no taktiež nie všetky praktiky vymáhacích spoločností  by ste mali vyhľadávať. Najlepšie vymáhacie spoločnosti majú záujem podať pomocnú ruku osobám a spoločnostiam, ktorým subjekt nevyplatil dohodnutú sumu, čím porušil svoje záväzky, a táto pomoc spočíva vo vysokoodbornej pomoci alebo spravovaní pohľadávok, kedy sa legálnou súdnou cestou snažia domôcť spravodlivosti pre poškodených veriteľov.

Príkladom dobrej vymáhacej spoločnosti je Claims Collection s.r.o., ktorá Vám zaručí všetky spomínané kvality a poskytne efektívne vymáhacie služby.